معرفی کارت مگانایت

 

معرفی کارت مگانایت

خلاصه توضیحات کارت

 

کارت مگانایت در آرنای ۱۰ (Hog Mountain) یا لجندری چست باز می شود.

زمانی که مگانایت در محلی رها می شود به اندازی ۴ یا ۵ کاشی در اطراف خودش خسارت وارد می کند.

برای رها سازی این کارت شما نیاز به ۷ الکسیر دارید.

کارت مگانایت مثل پکا پوشیده هست و قیافه اصلی این کارت معلوم نیست ، ولی در ظاهر به کارت ماینر رفته است !


میهن کلش